Ścieżka historyczna Bieszczady Odnalezione

Spacerowa trasa prowadząca wzdłuż Wetlinki po przez tereny nieistniejących wsi Jaworzec, Łuh i Zawój jest próbą ocalenia od zapomnienia ostatnich śladów dawnych mieszkańców tych ziem – Ukraińców, Polaków i Żydów. Przypomnieniem, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu Bieszczady tętniły życiem. I jednocześnie swego rodzaju hołdem złożonym tym wszystkich, którzy w dramatycznych okolicznościach musieli opuścić swoje domostwa wiosną 1947 r.

Copyright © SSM Kalnica, 2013

Projekt i wykonanie: Przemysław Bogusz, Wetlina